DEN HAAG - De emancipatie van vrouwen in Nederland loopt achter. Het streven van het ministerie van Sociale Zaken om 65 procent van de vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk te hebben in 2010, wordt waarschijnlijk niet gehaald. Vorig jaar bedroeg de arbeidsparticipatie van vrouwen nog 55 procent en er is momenteel sprake van een groei van 1 procentpunt per jaar.

Dat blijkt uit de Emancipatiemonitor 2004, die maandag is verschenen. De monitor is door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) opgesteld op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken.

Terugtrekking

,,Vrouwen zullen zich naar verwachting weer eerder terugtrekken van de arbeidsmarkt of minder gaan werken en mannen zullen wel meer gaan werken'', aldus het SCP en CBS in de epiloog. Naast de economische malaise is ,,een niet zo krachtig emancipatiebeleid van de overheid'' een van de oorzaken.

Volgens de instituten zullen de nieuwe verlofspaarregeling, de Wet arbeid en zorg en de Wet Kinderopvang vrouwen naar verwachting weinig helpen om arbeid en zorg te combineren. Ook de plannen van werkgevers om de werkweek te verlengen, betekenen naar verwachting een stap terug.

Eerste kind

Het aandeel van vrouwen dat haar baan opzegt na de geboorte van het eerste kind is weliswaar sterk gedaald van een kwart in 1997 naar 10 procent in 2003. Wel gaan moeders vaak minder werken. Vaders doen dat zelden.

Een aanpassing van de taken wordt de laatste jaren minder belangrijk gevonden. Zo zei in 2002 de helft van de mannen en vrouwen een gelijke verdeling belangrijk te vinden, terwijl dat in 1997 nog ruim 60 procent was.

Gezinsleven

Ook vindt de laatste tijd bijna de helft dat het gezinsleven er onder lijdt als een moeder een volledige baan heeft, tegen een kwart in 1991. Verder worden vrouwen nu vaker geschikter bevonden voor de opvoeding van kleine kinderen.

De gedachte dat vrouwen meer gaan werken als mannen een stapje terug doen, gaat volgens het SCP en CBS ook maar voor een beperkt deel op. Slechts een op de vijf vrouwen gaat meer werken als de partner de arbeidsduur verminderd.

Een grotere bijdrage van mannen aan zorgtaken is voor een op de tien vrouwen reden om meer te gaan werken. Van groter belang is of vrouwen hun werktijden kunnen afstemmen met taken thuis en de financiële gevolgen van minder of meer werken.