MILAAN - De Italiaanse premier Silvio Berlusconi is vrijdag vrijgesproken in een geruchtmakende corruptiezaak, die vier jaar heeft geduurd. Dat heeft de rechtbank in Milaan bepaald. Volgens de rechters zijn de ten laste gelegde feiten verjaard.

De rechters beraadslaagden sinds donderdag over het vonnis. De miljardair en mediatycoon Berlusconi stond onder meer terecht wegens omkoping van rechters in de jaren tachtig en negentig. Hij zou op deze wijze gunsten hebben verworven voor zijn zakenimperium Fininvest.

De openbare aanklagers hadden tegen de regeringsleider een gevangenisstraf van acht jaar geëist. Ook wilden zij dat hem voor de rest van zijn leven zou worden verboden een openbaar ambt te bekleden.