DEN HAAG - De politie mag voortaan meer doen met gegevens van personen die bij de uitvoering van de dagelijkse politietaken binnenkomen. De gegevens mogen langer worden bewaard en kunnen ook intern en extern makkelijker worden uitgewisseld.

Dit moet de administratieve lasten voor de politie verminderen en ervoor zorgen dat de politie beter is geïnformeerd. Bovendien moet het de opsporing vergemakkelijken. Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een voorstel van minister Donner van Justitie om de Wet politieregisters te herzien.

Verdachten

De gegevens die bij de politie binnen komen, zijn niet alleen van verdachten, daders of andere betrokkenen, maar ook van burgers. Het gaat om mensen die overlast melden, aangifte doen of om hulp vragen. Al die gegevens moet de politie verwerken, omdat ze belangrijk zijn voor het werk. De regels hiervoor zijn te beperkend en worden daarom verruimd.

Voortaan mag de politie al deze gegevens een jaar lang bewaren en met andere korpsen uitwisselen om ze eventueel met elkaar in verband te kunnen brengen. Zo krijgt de politie beter zicht op terrorisme, zware criminaliteit of mensenhandel en de personen die daarbij betrokken zijn. Daarnaast mag de politie zo nodig gegevens gaan verstrekken aan onder meer hulpverlenende instanties, woningbouwverenigingen en winkeliers.