DEN HAAG - Het kabinet vindt dat klanten van prostituées misstanden in de branche moeten melden aan de politie, eventueel anoniem. Zij zullen door gerichte voorlichting worden gewezen op hun verantwoordelijkheid, als zij zien dat een vrouw mogelijk slachtoffer is van mensenhandel of wordt gedwongen tot prostitutie door een zogeheten loverboy.

Meer en betere voorlichting is een van de middelen waarmee het kabinet tijdig mensenhandel wil herkennen, voorkomen en bestrijden. Daartoe heeft minister Donner van Justitie het Nationaal actieplan mensenhandel opgesteld waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.