DEN HAAG - Een aantal topambtenaren wil de sociale zekerheid grondig hervormen. Zij pleiten voor verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar, verlaging van de WAO-uitkering van 70 naar 55 procent van het laatst verdiende loon en het loslaten van de koppeling tussen uitkeringen en de gemiddelde loonstijging in de collectieve sector en het bedrijfsleven.

Dit staat in een vertrouwelijk advies dat de topambtenaren van de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken, verenigd in de zogenoemde Centraal Economische Commissie (CEC), vrijdag aan het kabinet voorleggen.

Zij reageren daarmee op een recent rapport van het Centraal Planbureau (CPB) dat ondanks de vergrijzing Nederland de komende decennia welvarend blijft. "Ze vinden het nodig dat rooskleurige beeld te corrigeren", zei de woordvoerder van minister Brinkhorst van Economische Zaken. Het kabinet bespreekt het advies vrijdag.