BREDA - Ten zuidoosten van Prinsenbeek (gemeente Breda) zijn belangrijke historische vondsten gedaan. De meest aansprekende zijn de goed bewaard gebleven grondsporen van een grote laat-Romeinse woning uit de 4e eeuw na Christus.

In hetzelfde gebied zijn sporen gevonden van een bootvormige boerderij uit de 12e of 13e eeuw. Het onderzoek is verricht, vooruitlopend op de bouw van een woonwijk.

De laat-Romeinse vondst in Prinsenbeek betreft een grote rechthoekige huisplattegrond met grote ingangspartijen en dubbele wandpalen. In Noord-Brabant zijn zelden bewoningssporen uit de 4e eeuw blootgelegd.

Met de vondst van het laat-Romeinse huis en een eerder ontdekte soortgelijke woning op het industrieterrein Steenakker aan de westrand van Breda, is volgens stadsarcheoloog R. Berkvens, aangetoond dat de Romeinen ook na de invallen van Germaanse stammen in Nederland zijn blijven wonen. Tot nu toe werd aangenomen dat de Romeinen na die invallen zijn vertrokken.