DEN HAAG - Onafhankelijk Tweede-Kamerlid Geert Wilders mag op een veiliger plek gaan zitten in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Hij verhuist drie rijen naar voren. Dat heeft Kamervoorzitter Weisglas donderdag besloten op advies van de leiding van de DKDB (Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging).

Wilders beklaagde zich dinsdag nog dat hij in de plenaire zaal op een gevaarlijke plek zit, direct onder de publieke tribune. Weisglas zei toen dat de klacht bij hem bekend was, maar dat de top van de beveiligingsdiensten AIVD en DKDB oordeelden dat Wilders niet naar een andere plek hoefde. Weisglas zei toen wel Wilders onmiddellijk te zullen verhuizen als de diensten dat zouden adviseren.

Wilders krijgt de plek van PvdA-Kamerlid Eijsink. De drie Kamerleden die nu nog recht voor Wilders zitten, schuiven allemaal een stoel naar achteren.