DEN HAAG - Consumenten kunnen zonder zorgen een luchtverfrisser in huis hangen. Uit onderzoek van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is gebleken dat bij een zeer beperkt aantal luchtverfrissers kankerverwekkende stoffen voorkomen. Het gehalte is zo laag dat gebruik van de producten geen gevaar voor de gezondheid oplevert, aldus de VWA donderdag.

Aanleiding voor het onderzoek van de VWA was de bewering van Europese consumentenorganisaties dat luchtverfrissers hoge concentraties kankerverwekkende stoffen kunnen bevatten.