DEN HAAG - Het Tweede-Kamerlid Wilders wil de mening van minister-president Balkenende over de problemen die hij heeft bij het oprichten van een nieuwe politieke beweging. Ook vraagt hij waarom minister Donner (Justitie) liegt over een gesprek dat Wilders met hem heeft gehad.

Het ondergedoken Kamerlid heeft de schriftelijke vragen donderdag ingediend. Ze zijn gericht aan Balkenende, Donner en minister Remkes (Binnenlandse Zaken).

Wilders vraagt onder andere hun mening over "bronnen binnen de veiligheidsdiensten", die aan media hebben verteld dat medewerkers, sympathisanten en aspirant-Kamerleden veiligheidsrisico's lopen.

Ook zouden aanhangers van Wilders direct zijn gewaarschuwd voor de gevaren van samenwerking met de voormalige VVD'er. Hierdoor zouden verschillende van hen hebben afgezien van de voorgenomen samenwerking.

Leugens

Het Kamerlid vraagt eveneens waarom Donner liegt als die zegt dat hij geen klachten heeft gehoord van Wilders over de veiligheid rondom diens organisatie. Volgens de woordvoerder van Donner heeft de bewindsman dat niet gezegd. Donner heeft in dit verband met Wilders gesproken over diens functioneren als Kamerlid, niet over het opzetten van een beweging.

Statussymbool

Wilders vraagt Donner verder of die werkelijk meent dat bewaking als statussymbool wordt gezien. Donner zei eerder deze week dat "we moeten oppassen we dat bewaking en beveiliging gaan zien als een statussymbool". Hij wil dat de bewindsman die uitspraak terugneemt.

"Heeft de minister van Justitie wel eens meegemaakt hoe het is om lange tijd persoonsbeveiliging te hebben, niet thuis maar op verschillende geheime locaties te moeten slapen, constant omgeven te zijn door vele beveiligers, en afspraken - voor zover al mogelijk - met sympathisanten te moeten hebben in het geniep in hotelkamers ergens in het land?"

Wilders besloot deze week uit de Tweede Kamer weg te blijven, omdat hij zich daar niet veilig voelt. Zijn persoonlijke beveiligers hebben hem verteld dat zijn plek in de grote zaal van de Tweede Kamer, pal onder de publieke tribune, onveilig is.

Kamervoorzitter Weisglas betwist dat. Hij heeft advies ingewonnen bij de leiding van de veiligheidsdiensten, en die zien geen reden om Wilders te verplaatsen.

Het Kamerlid vraagt verder nog om een persoonlijk gesprek met Balkenende, Donner en Remkes over "alles betreffende de veiligheid van mijn nieuwe politieke beweging en daaraan verbonden personen"