DEN HAAG - Mensen die na 1 januari 1980 een bloedtransfusie hebben gekregen, mogen vanaf februari volgend jaar geen bloeddonor meer zijn. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) heeft de in Sanquin verenigde bloedbanken daarvoor toestemming gegeven, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de voorzorgsmaatregel willen de bloedbanken de verspreiding van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob voorkomen, de menselijke variant van de gekkekoeienziekte BSE. In Engeland liepen twee patiënten die in het verleden een bloedtransfusie ondergingen, de ziekte op. De donors van dit bloed bleken jaren later aan Creutzfeldt-Jakob te zijn overleden. In Nederland hebben zich geen ziektegevallen voorgedaan.

Creutzfeldt-Jakob

Het testen van donorbloed op Creutzfeldt-Jakob is geen alternatief omdat er geen test beschikbaar is om de ziekte op te sporen, aldus Hoogervorst die in juni nog eenzelfde verzoek van Sanquin afwees. Een tweede verdacht overlijdensgeval in Engeland deed hem anders besluiten.

Sanquin verwacht dat 8 procent of ongeveer 40.000 bloeddonors door de maatregel van de lijst zullen worden geschrapt. De organisatie gaat nieuwe donors werven, zodat een tekort aan bloed niet wordt verwacht.