ASJCHABAD - De autocratische president Niyazov van Turkmenistan heeft bij decreet bepaald dat ouderdom begint bij 85 jaar. Hij zelf zit met zijn 62 jaar in de ,,inspirerende fase'' van het leven.

Volgens de Turkmeense media heeft de president, die zich ,,Turkmenbashi'' (Hoofd van alle Turkmenen) laat noemen, verordonneerd dat het leven in Turkmennistan uit twaalf fases bestaat.

De kindertijd eindigt wanneer een Turkmeen dertien jaar oud wordt. Daarna volgt tot het 25e levensjaar de adolescentie. Jong is men tot zijn 37e, waarna men ,,op rijpe leeftijd'' komt. Wie tussen 49 en 61 jaar is, zit in de profetische jaren. Van deze jaren plukt eenieder vervolgens de vruchten in de inspirerende fase van het leven, die bij 73 jaar eindigt.

Iedere burger die de leeftijd van 97 jaar haalt, komt in de fase die de naam van de stichter van de Turkmeense natie, Ogoezchan, draagt.

Eerder deze maand stemde het parlement ermee in dat Niyazov tot het eind van het leven president blijft. In de vroegere Sovjetrepubliek is sprake van een enorme persoonsverheerlijking van de president. Aan alle regeringsgebouwen hangen reusachtige portretten van hem en in de hoofdstad Asjchabad is een verguld standbeeld van Niyazov te bewonderen.

De president heeft deze maand een verandering van de namen van de maanden bekendgemaakt. Januari heet voortaan Turkmenbashi. Andere namen zijn De Vlag, Moeder en Onafhankelijkheid.