DEN HAAG - Nederland telt tien tot 25 moskeeën waar extremistische preken worden gehouden. Het kabinet is van plan daartegen op te treden, ook als dat niet langs strafrechtelijke weg mogelijk is. In dat geval moeten bestaande mogelijkheden beter worden benut, zoals het intrekken van subsidies of van verblijfsvergunningen van imams.

Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) heeft dat woensdag gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer over terrorisme. De Tweede Kamer dringt al lange tijd aan op actie tegen radicale imams en moskeeën om broedplaatsen van radicalisme tegen te gaan. De partijen, de VVD en LPF voorop, zijn zeer teleurgesteld over de resultaten. "Er is nog niet een moskee ontbonden of een imam uitgezet", aldus VVD-Kamerlid Griffith.

Koerscorrecties

Remkes heeft het vooral gemunt op moskeeën waar haat wordt gezaaid en waar imams anti-westerse en vrouwonvriendelijke preken afsteken. Het gaat volgens de bewindsman om "koerscorrecties" en "bewerkstelligen dat de toon gematigd wordt" en niet om censuur.

Minister Donner (Justitie) zegde toe dat er wordt gewerkt aan het ontregelen van haatzaaiende internetsites. De Kamer had hier unaniem op aangedrongen. Het ontregelen moet gebeuren met scans die aanslaan op bepaalde woorden, zoals nu ook al in zwang is bij bedreigingen op het internet. Het onderzoek richt zich nu op het lokaliseren van dergelijke sites.

Complexer

Verder blijkt dat het dreigingsbeeld dat de overheid heeft van terrorisme de afgelopen maanden "complexer en diffuser" is geworden. Ging men sinds het terreuralarm op 9 juli nog uit van aanslagen op objecten en op zogeheten soft targets met veel slachtoffers, nu blijkt de dreiging vooral gericht op personen.

De moord op Theo van Gogh heeft die wijziging van het dreigingsbeeld pijnlijk blootgelegd, aldus Remkes. Door de zogeheten Hofstadgroep op te rollen, is de acute dreiging gereduceerd, maar volgens de bewindsman leert de ervaring dat arrestaties niet leiden tot "een duurzame afname" van de motivatie en actiebereidheid bij extremisten. Hij voegde daaraan toe dat er "veel zich radicaliserende individuen en groepen" zijn.

Weinig daden

De partijen drongen woensdag opnieuw aan op meer tempo bij de uitvoering van de maatregelen die het kabinet steeds aankondigt. "Veel woorden, weinig daden. Het is niet zichtbaar", zei Griffith (VVD).

Ook vinden partijen de maatregelen versnipperd en onoverzichtelijk. De twee bewindsmannen beloofden binnenkort veel informatie naar de Kamer te sturen, onder meer over radicalisering, de uitbreiding van de AIVD en inventarisatie van de maatregelen. VVD-leider Van Aartsen heeft aangegeven dat hij daarover een debat wil met de fractieleiders.