DEN HAAG - Ouderen met een inkomen tot 110 procent van het minimumloon moeten volgend jaar 100 euro extra krijgen. CDA-Tweede-Kamerlid Verburg heeft dat woensdag voorgesteld tijdens een overleg met minister De Geus en staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken over het koopkrachtbeleid.

Verburg neemt met haar voorstel een idee van de ouderenorganisaties over. Volgens haar zouden 300.000 ouderen voor het extraatje in aanmerking komen. De kosten voor de schatkist zouden 30 miljoen euro bedragen.

Hoge ziektekosten

De Geus reageerde afwijzend op het CDA-voorstel. Volgens hem zou het extra geld ook terechtkomen bij ouderen die niet in financiële problemen zitten, terwijl Verburg vooral degenen wil helpen die door hoge ziektekosten de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. De Geus wil dat deze groep beter gebruik maakt van de mogelijkheden die er al zijn, zoals speciale fiscale aftrekmogelijkheden of de bijzondere bijstand die gemeenten hen kunnen verstrekken.

De Geus zegde toe met de ouderenorganisaties hierover te zullen gaan praten. Verburg toonde zich tevreden met die belofte. "Het gaat mij om het resultaat, niet om de vorm."

Mogelijkheden

Tijdens het debat bleek dat de Kamer niet tevreden is over het inkomensbeleid voor dit jaar. Afspraak was dat kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, er niet meer dan 1 procent op achteruit zouden gaan. In de praktijk blijkt dat zij vaak meer inleveren, onder meer omdat ze onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn.

Uit cijfers die De Geus dinsdag naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de meeste inkomensgroepen volgend jaar een kwart procent meer inleveren dan eerder gedacht. De coalitiepartijen voelen - in tegenstelling tot de linkse oppositie - niets voor koopkrachtreparatie voor iedereen.