DEN HAAG - De Tweede Kamer staat achter een tijdelijk huisverbod voor plegers van huiselijk geweld. De preventieve maatregel maakt het mogelijk om in crisissituaties daders uit hun huis te zetten nog voordat zij strafbare feiten hebben gepleegd.

Dat bleek woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de kwestie. Minister Donner van Justitie stuurt het wetsvoorstel hierover volgend voorjaar naar de Kamer, zo liet hij weten.

Binnen het huidige strafrecht bestaan al mogelijkheden om daders te verbieden hun eigen huis te betreden. Het is niet bekend hoe vaak dit gebeurt maar Donner wil graag een aanscherping. Justitie vordert volgens hem nu hooguit een straatverbod.

De preventieve uithuisplaatsing is nieuw. Het gaat dan om crisissituaties met een zodanige spanning of dreiging dat het volgens de politie beter is direct in te grijpen. Dat besluit kan volgens Donner ook gebaseerd zijn op eerdere ervaringen of meldingen in het gezin.

Het huisverbod is geen sanctie maar een vrijheidsbeperkende maatregel. Drie dagen na het huisverbod moet de strafrechter de maatregel toetsen. Het verbod duurt in beginsel tien dagen en kan oplopen tot vier weken. Als de betrokkene toch zijn huis betreedt, kan hij in hechtenis worden genomen. Binnen een maand kan gekeken worden of aanvullende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een ontheffing uit de ouderlijke macht.