DEN HAAG - Er komt geen pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers die goed zijn ingeburgerd in Nederland, zoals de LPF had bepleit. De onderhandelaars voor een nieuwe coalitie, Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD), zijn dat dinsdag overeengekomen, aldus Herben na afloop van de besprekingen onder leiding van informateur Donner.

Wel zijn de drie het volgens Herben eens dat er een "streng en rechtvaardig asielbeleid" komt. De drie onderhandelaars hebben daar dinsdag de contouren van besproken. De invulling heeft volgende week plaats.

Herben

Volgens Herben zullen er in de toekomst "zo weinig mogelijk vreemdelingen" het land binnenkomen. Eensgezindheid is er onder meer over het meteen uitzetten van ongedocumenteerden en het beperken van gezinshereniging. Herben toonde zich tevreden over de afspraken. "Pim Fortuyn zou er trots op zijn geweest."

De onderhandelaars, die bijna drie uur bij elkaar hebben gezeten, hebben ook gesproken over het veiligheidsbeleid. Ze zijn het volgens CDA-bronnen in beginsel eens dat er een algemene identificatieplicht moet komen.

Agenten

De vraag hoeveel agenten er de komende vier jaar bij moeten komen wordt later besproken, als duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is. Het CDA pleit in zijn verkiezingsprogram voor 8000 extra agenten, de VVD voor 5000, terwijl de LPF denkt dat het met een efficiënter inzet het huidige aantal moet kunnen.

De onderhandelaars wilden dinsdagavond weinig details kwijt over het besprokene, maar toonden zich wel positief. Zalm: "Dit is niet het onderwerp dat aanleiding biedt voor conflicten." Ook Balkenende toonde zich positief. "Er zijn geen ononderhandelbare punten op tafel gekomen."

Woensdag praten de onderhandelaars over het zorgbeleid en de infrastructuur.