AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam moet van de Hoge Raad de zaken tegen drie verdachten in de beursfraude-affaire Clickfonds overdoen. Het hof verklaarde in februari vorig jaar het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk. De officier van justitie ging daartegen met succes in beroep bij het hoogste rechtscollege van ons land.

Het draait bij de zaak tegen de drie verdachten, D. Du C., D.V. en F.A., net als bij de rechtbank en het hof weer om een rechtshulpverzoek dat het OM indiende bij Zwitserland. De Nederlandse versie verschilde wezenlijk van de Duitse. Daarin werd een link gelegd met hasjbaron De Hakkelaar, wellicht om de op fiscaal gebied terughoudende Zwitsers tot medewerking te bewegen.

De raadslieden van verdachten stelden steeds dat het OM de Zwitsers hadden misleid. Het hof ging daarin mee, maar het waarom is volgens de Hoge Raad niet duidelijk gebleken.