LONDEN - De Britse minister van Verkeer, Stephen Byers, heeft dinsdag zijn ontslag ingediend. Hij bracht premier Tony Blair maandag al van zijn besluit op de hoogte. Blair respecteert Byers besluit.

De minister stond al enige tijd onder druk, onder meer in verband met de problemen met de Britse spoorwegen. Verder had een van zijn 'spin-doctors', die tot taak hebben het imago van politici zo fraai mogelijk voor te stellen, hem in de problemen gebracht. Die had gezegd dat de 11e september, de dag van de aanslagen in de VS, een mooie gelegenheid was om slecht nieuws weg te moffelen.

Onder vuur

Byers lag ook onder vuur omdat hij het parlement verkeerd zou hebben ingelicht. Deze beschuldiging heeft hij steeds tegengesproken. Op een persconferentie verklaarde hij dinsdag dat hij de regering-Blair schade berokkent als hij nog langer zou aanblijven. Hij noemde zijn vertrek een juiste beslissing.

Byers was als minister verantwoordelijk voor de gehavende Britse spoorwegen, die in het recente verleden meerdere malen werden opgeschrikt door dodelijke ongelukken. Dit leidde tot een reorganisatie die de beheerder van het Britse spoorwegnet, Railtrack, financieel aan de rand van de afgrond bracht.

Railtrack

Vorig jaar besloot de regering het geprivatiseerde Railtrack weer onder overheidshanden te brengen. Boze managers en aandeelhouders verweten Byers destijds de spoorwegen voor een prikkie over te nemen. De conservatieve oppositie verweet de bewindsman bovendien het parlement te hebben misleid toen hij vragen over de kwestie moest beantwoorden.

Byers was ook voorpaginanieuws nadat zijn spin-doctor een omstreden e-mail had gestuurd. Daarin zei zij dat de aanslagen van 11 september een mooie kans waren om slecht nieuws onopvallend de revue te laten passeren. Deze spin-doctor Jo Moore, stapte uiteindelijk op, maar volgens velen veel te laat.