DEN HAAG - Organisaties die op de Europese terrorismelijst staan, worden in Nederland verboden. Actieve deelneming aan zo'n organisatie wordt strafbaar. Dat voorstel doet minister Donner (Justitie) mede namens zijn collega Bot (Buitenlandse Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil hiermee terroristische organisaties zoals PKK, Hamas en Stichting Al-Aqsa uit Nederland weren. Nu is het zo dat van organisaties die op de EU-lijst staan, de bankrekeningen kunnen worden bevroren. Het wetsvoorstel dat Donner indient, komt in feite neer op een verbod.

Een verbod betekent overigens niet dat de organisatie ook wordt ontbonden maar wel dat voortzetting strafbaar is, bijvoorbeeld door leden of fondsen te werven of bestuurders te benoemen. Daarop staat dan een gevangenisstraf van een jaar. Gewone leden hebben niets te vrezen, zolang zij niet actief zijn binnen de organisatie.

Een andere regeling in het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om op te treden tegen buitenlandse organisaties die niet op de EU-lijst staan. Op verzoek van het Openbaar Ministerie kan de rechter in zo'n geval verklaren dat de organisatie handelt in strijd met de openbare orde. Met die uitspraak houdt de organisatie feitelijk op te bestaan, omdat ze geen contracten meer mag afsluiten, voor bijvoorbeeld telefoon, huur of inkoop.

Vervolgens kan de organisatie worden onderworpen aan een zogeheten procedure van vereffening waarmee alle achterstallige betalingen die de platgelegde organisatie nog had uitstaan, kunnen worden betaald.