DEN HAAG - De overheid is van plan de nieuwe inburgeringsplicht straks beperkt te handhaven. Alleen nieuwkomers, uitkeringsgerechtigden, vrouwen zonder werk of uitkering en geestelijk bedienaren van buiten de Europese Unie moeten het inburgeringsexamen halen. Zij krijgen daartoe een aanbod van hun gemeente.

Dat staat in een brief van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) die zij dinsdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vrijdag ging het kabinet akkoord met de wijzigingen. Toen lekte al een onderdeel uit, namelijk dat niet alleen allochtonen maar ook autochtonen onder de inburgeringsplicht vallen als zij niet hun leerplichtjaren in Nederland hebben doorgebracht.

De gemeenten vormen een spilfunctie in de inburgering: zij regelen en betalen de inburgering voor deze vier doelgroepen. Maar sommige nieuwkomers, zoals gezinsvormers- en herenigers, moeten het inburgeringsexamen wel zelf betalen. Zakken degenen die een aanbod krijgen, dan kunnen sancties volgen.

De vele anderen die ook onder de inburgeringsplicht vallen, mogen de cursus op eigen initiatief volgen. Zij betalen dat zelf en kunnen eventueel een vergoeding terugkrijgen.