DEN HAAG - Met het heengaan van prins Bernhard is voor het Nationaal Archief in Den Haag de verplichting vervallen om een klein aantal stukken over de Greet Hofmans-affaire geheim te houden.

Het gaat om stukken van bijvoorbeeld politici, die hebben aangegeven delen van hun dossiers pas ter beschikking van derden te stellen na het overlijden van prins Bernhard en koningin Juliana.

Het archief is die stukken nog aan het inventariseren, maar kan al wel zeggen dat het er niet al te veel zijn. Het is net iets meer dan een handjevol. Daarbij gaat het mogelijk om informatie die in de loop der jaren al anderszins naar buiten is gekomen.

Toch verwacht het archief wel enige belangstelling als het na de rouwperiode op dinsdag 14 december de deuren opent. Het archief wacht de rouwperiode af en is op maandag altijd gesloten.

Het te hulp roepen van de gebedsgenezers Greet Hofmans bracht het Koninklijk Huis en de regering in de jaren vijftig in grote problemen. De belangrijkste archieven berusten overigens bij het Koninklijk Huis Archief en zullen voorlopig gesloten blijven.