Prins Bernhard heeft zondag paleis Soestdijk voorgoed verlaten. De kist met daarin het stoffelijk overschot van de prins is even voor 12.00 uur aan de achterzijde van het paleis in de lijkwagen geladen. Het personeel van het paleis vormde daarbij een erehaag.

De lijkwagen hield stil aan de voorzijde van Soestdijk ter hoogte van het bordes. Daar stonden de familieleden, onder wie alle kleinkinderen en achterkleinkinderen, koningin Beatrix, de prinsessen Irene, Margriet en Christina, prins Willem Alexander en Máxima.

'Einde jacht'


Een erehaag van tweehonderd veteranen bewijst de prins de laatste eer

Een groep van acht hoornblazers, bestaande uit drie boswachters en vijf jachtopzieners van Kroondomein Het Loo blies het signaal 'einde jacht'. De familie op het bordes was duidelijk geëmotioneerd op dat moment. Toen om 12.00 uur de lijkauto stilhield voor het bordes, werd de klok van het paleis stilgezet opdat die niet zou luiden.

Beatrix

Nadat Beatrix en de prinsessen Irene, Margriet en Christina en mr. Pieter van Vollenhoven in de volgauto waren gestapt, reed de lijkauto naar de uitgang van de paleistuin. De woensdag overleden prins passeerde daarbij een erehaag van tweehonderd veteranen. Meteen na het verlaten van de wagen van paleistuin werd de koninklijke standaard met zwarte wimpel gestreken en de Nederlandse vlag gehesen, half stok.

Bernhard is vervolgens op weg gegaan naar paleis Noordeinde in Den Haag.

Buiten de hekken stonden duizenden belangstellenden die applaudisseerden toen de wagen en de volgauto's langsreden. De stoet werd voorafgegaan door zestien motorrijders van de Koninklijke Marechaussee.

Noordeinde

Later op de middag kwam het lichaam van de prins aan op paleis Noordeinde. Bernhards dochters, koningin Beatrix, de prinsessen Irene, Margriet en Christina en Pieter van Vollenhoven hebben de kist vanaf paleis Soestdijk naar Den Haag begeleid.

Op het voorplein van paleis Noordeinde hebben acht dragers en een commandant van de Koninklijke Marechaussee de kist uit de wagen gedragen.

Bernhard wordt opgebaard in de rouwkapel in het paleis. Maandag is er voor officiële deputaties, zoals de ministers van Staat en het corps diplomatique, gelegenheid bij de baar in Noordeinde afscheid te nemen van prins Bernhard. Het 'gewone' Nederlandse volk kan dinsdag, woensdag en donderdag een laatste groet brengen in de rouwkapel.