DEN HAAG - De regeringsfracties CDA, VVD en D66 zijn het eens geworden over een plan waarbij bijstandsgerechtigden tijdelijk onder het wettelijk minimumloon kunnen gaan werken. Vice-fractievoorzitter Verburg van het CDA en haar collega's Weekers (VVD) en Bakker (D66) hebben dat vrijdag gezegd.

Het plan houdt in dat werklozen die langdurig in de bijstand zitten en geen diploma's hebben een leer-werktraject krijgen aangeboden bij een werkgever. Ze ontvangen dan 90 procent van het minimumloon tot ze hun diploma hebben behaald. Daarna moet de werkgever hen nog minstens twee jaar tegen een normaal CAO-loon in dienst houden.

De gemeente kan besluiten om een deel van de bijstandsuitkering die op deze manier wordt bespaard aan de werkgever te geven bij wijze van loonkostensubsidie.

Details

De drie regeringsfracties zullen het voorstel indienen bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken komende week. In oktober kondigden ze al aan dat ze met een dergelijk initiatief zouden komen, maar de details moesten toen nog uitgewerkt worden.

De linkse oppositiepartijen wezen het voornemen destijds scherp af. Ze eisten van minister De Geus van Sociale Zaken dat hij er afstand van zou nemen. Toen de CDA-bewindsman dat naar hun mening onvoldoende deed, dienden ze een motie van wantrouwen tegen hem in. Die haalde geen meerderheid.