DEN HAAG - Het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), de brancheorganisatie van supermarkten, wil een legitimatieplicht voor kopers van tabak en alcohol. Dat zou het gemakkelijker maken voor caissières in supermarkten om klanten te vragen hoe oud ze zijn, aldus CBL-voorzitter K. van den Doel.

Per 1 januari 2005 moet iedereen van 14 jaar en ouder een legitimatiebewijs bij zich hebben. Dat biedt mogelijkheden om zo'n identificatieplicht aan de kassa in te voeren, aldus Van den Doel in de jongste uitgave van het vakblad De Levensmiddelenkrant. De verkoop van takak en alcohol aan jongeren onder de 16 jaar is sinds twee jaar verboden. Winkeliers die dit verbod overtreden, worden beboet.