Het toezicht op de circa vierhonderd bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is nog steeds complex georganiseerd en te versnipperd, stelt Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) donderdag in een rapport over de maatregelen na de ernstige incidenten bij tankopslagbedrijf Odfjell Terminals in Rotterdam.

Die lekkages en uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht in 2011 en 2012 leidden destijds tot het stilleggen van het bedrijf. Door de jaren heen was bij Odfjell een onveilige bedrijfspraktijk gegroeid en bleef strikte handhaving door toezichthouders achterwege.

De onderzoeksraad onderzocht daarom hoe de aanbevelingen uit zijn eerste onderzoeksrapport van 2013 sindsdien in de sector zijn toegepast, waaronder bij vele bedrijven in het Rijnmondgebied.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat er nog steeds tekortkomingen zijn in de beheersing van de veiligheid bij zulke bedrijven. Odfjell heeft volgens de OVV veel gedaan om de veiligheid te verbeteren. "Hiermee is een goede basis gelegd, maar er zijn nog veel inspanningen nodig om het gewenste veiligheidsniveau te behalen", zegt de onderzoeksraad.

In de branche zijn nadien initiatieven genomen ter verbetering van de veiligheid, maar de OVV vindt het "zorgelijk" dat niet alle tankopslagbedrijven daaraan deelnemen.

Ministerie

De raad concludeert verder dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of de veiligheidsregels goed worden toegepast.

Daarom wordt nogmaals aanbevolen om één verantwoordelijke persoon of een autoriteit aan te stellen die boven alle toezichthouders staat en kan ingrijpen als dat noodzakelijk is.