WILLEMSTAD - De rechtbank van de Nederlandse Antillen heeft de KLM een belangrijke steun in de rug gegeven. In een vonnis heeft de rechter maandag bepaald dat de zogenoemde pre-flightcontroles rechtmatig zijn. Het vermoeden dat iemand bolletjes heeft geslikt is voldoende reden om die persoon de toegang tot het vliegtuig te ontzeggen.

De zaak was aangespannen door een passagier die op 16 april door de KLM was geweigerd op basis van een negatief reisadvies. De op Curaçao geboren en in Nederland wonende A.B. eiste compensatie van de KLM en van de Nederlandse Antillen. Hij vond dat hij was tegengehouden op basis van louter subjectieve kenmerken.

De rechter was dat niet met hem eens. Het vonnis stelt dat de leden van het controleteam op basis van hun ervaring met een zeer hoge mate van waarschijnlijkheid kunnen bepalen wie bolletjes heeft geslikt.

Hiermee sluit de rechter zich aan bij advocaat-generaal B. Swagerman van het Openbaar Ministerie. Tijdens de zitting bracht Swagerman naar voren dat in januari tijdens een actie 39 vermoedelijke slikkers zijn aangehouden, van wie er 35 daadwerkelijk bolletjes in hun lichaam hadden.

Het belang van de passagier moet het dan ook afleggen tegen het belang van het land. Dat is volgens de rechter niet alleen gerechtigd, maar ook verplicht om passende maatregelen te treffen. De drugshandel is grootschalig en stelselmatig en heeft een ontwrichtende werking op de toch al instabiele economie, aldus het vonnis.

Met deze uitspraak wordt het voor de Antilliaanse luchtvaartmaatschappij DCA moeilijk om te blijven weigeren mee te doen aan de controles. Directeur Mario Evertsz betwijfelde of die controles wel stand zouden houden voor de rechter. Volgens Evertsz schuift justitie de verantwoordelijkheid af op een particulier vervoersbedrijf, maar dat argument is door de rechter onderuit gehaald.

Volgens het vonnis is de drugshandel van zodanig grote omvang dat het land het niet alleen kan oplossen. Vanwege het personeels- en cellentekort is het onmogelijk elke koerier aan te houden en op te sluiten.

Volgende week treedt op de Nederlandse Antillen een nieuw kabinet aan. De verwachting is dat met de nieuwe minister van justitie opnieuw naar de afspraken met de luchtvaartmaatschappijen gekeken zal worden.