Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) maakte dinsdag bekend dat de eerste universitaire lerarenopleiding voor het basisonderwijs is goedgekeurd. Op die opleiding kunnen studenten binnen drie jaar hun lesbevoegdheid behalen.

De minister volgt daarmee het positieve advies van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, die de komst van de nieuwe lerarenopleiding onderzocht. Die zal worden aangeboden door de Radboud Universiteit in Nijmegen. De opleiding moet nog wel worden geaccrediteerd. 

Het voorstel voor de nieuwe opleiding is afkomstig van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, en de Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU). Uit hun verkennende onderzoek bleek dat scholen en schoolbesturen graag meer diversiteit in lerarenteams willen zien en behoefte hebben aan leerkrachten met onderzoekende en academische vaardigheden.

Wetenschappelijke kennis

De PO-raad laat weten groot voorstander te zijn van meer academisch geschoolde leerkrachten. Zij brengen wetenschappelijke kennis met zich mee en kunnen een grote rol spelen bij het verbeteren van onderwijs, door bijvoorbeeld onderzoek te doen naar leerprocessen en -resultaten, aldus de organisatie.

"Een ander groot voordeel is dat de komst van een volledig universitaire lerarenopleiding bijdraagt aan een nauwere verbinding tussen onderzoek en de dagelijkse onderwijspraktijk", schrijft de PO-raad in in een verklaring. "Zo kan de kennis van universiteiten op het gebied van pedagogiek, didactiek en onderwijskunde via de opleiding ontsloten worden."

Volgens de initiatiefnemende organisaties is de academische lerarenopleiding ook een goede manier om het lerarentekort te bestrijden door vwo-leerlingen aan te moedigen het onderwijs in te gaan.