AMSTERDAM - Prins Friso heeft de Prins Claus Prijs (100.000 euro) woensdagmiddag in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam uitgereikt aan de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Constantijn, prinses Laurentien en prinses Mabel woonden de plechtigheid bij.

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds voor Cultuur en Ontwikkeling sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties in met name Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben. De instelling van de prijs was bedoeld als een eerbetoon aan prins Claus.

Poëzie

Mahmoud Darwish ontving de prijs volgens het Prins Claus Fonds voor zijn "krachtige en over de hele wereld bekende poëzie, die zijn leven als balling en zijn verlangen naar zijn vaderland verbeeldt. De prijs voor Darwish sluit aan bij het nieuwe aandachtspunt van het Fonds: de positieve resultaten van asiel en migratie."

Daar ging ook prins Friso op in: "Migratie is niet te voorkomen. Migratie is een fundamenteel goed ding. Het is cruciaal voor de menselijke ontwikkeling en voor economische vooruitgang. Het is geen bedreiging. Het is een mogelijkheid en bron voor inspiratie en aspiratie."

Migranten zijn ook bruggenbouwers, aldus Friso, op het gebied van cultuur, traditie en religies. Ze houden de samenleving ook een spiegel voor. Migratie roept ook wel gevoelens van bedreiging en angst op 'zoals we recentelijk in ons land hebben ervaren'. Dat zal worden overwonnen, denkt Friso, onder meer met goed leiderschap.

Omstreden

De toekenning is niet onomstreden. De SGP vindt het 'twijfelachtig' dat een van de Prins Clausprijzen is toegekend aan Darwish. "In 1993 trad hij uit de PLO uit protest tegen de vredesakkoorden van Oslo. Darwish vond dat de Palestijnen te gematigd waren. In 1988 veroorzaakte hij veel commotie door in een gedicht ervoor te pleiten dat alle joden uit Israël zouden moeten verdwijnen", aldus de fractie.

Ook Likud Nederland en de Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ) toonden zich deze week om dezelfde reden bijzonder ongelukkig. Het bestuur van de FNZ zei woensdag in een verklaring niet te begrijpen dat "deze haatzaaiende voorstander van geweld" de cultuurprijs krijgt.