AMSTERDAM - Mannen mogen zich dan langzaamaan ook richten op de huishoudelijke taken, in psychologische zin emancipeert de man nog steeds niet. Hij laat het afweten wat betreft de softe aspecten van het partnerschap, zoals inlevingsvermogen, emotionele steun en commitent.

Dat concludeert psycholoog Henk Noort in een onderzoek onder 1700 mannen (800) en vrouwen (900) in de leeftijd van 20 tot 45 jaar over hun wensen en behoeften ten aanzien van hun (potentiële) partner. Noort schreef er het boek 'Vrouwen willen maar één ding' over.

Extra taken

De schrijver spreekt van een "ongelooflijke psychologische ongelijkheid tussen man en vrouw die is veroorzaakt door de emancipatie op de arbeidsmarkt". "De moderne vrouw heeft er de afgelopen jaren feitelijk een maatschappelijke taak bij gekregen. Traditioneel gezien zijn vrouwen vooral gericht op de behoeften van de partner, in de ondersteunende rol. Nu veel vrouwen ook een carrière hebben, en dat is vaak niet zo maar een bijbaantje, komen ze in conflict met zichzelf.

Inlevingsvermogen

Het onderzoek toont volgens Noort aan dat de emancipatie op psychologisch vlak is verslechterd. De postmoderne vrouw is volgens hem het meest ontevreden over het inlevingsvermogen van haar partner. "Daar blijken mannen nog steeds niet erg goed in te zijn." Kennelijk is ook de postmoderne man nog teveel met zichzelf bezig. Vrouwen willen in de eerste plaats dat hun partner zich meer in hun leven verdiept, zodat hij beter kan inschatten wat voor haar belangrijk is, wat hij voor haar kan betekenen.

Het is volgens Noort aan de man om op psychologisch vlak nu meer op te schuiven richting de vrouw en meer empathie te tonen. "De moderne vrouw accepteert gewoonweg niet meer dat haar partner alleen met zichzelf bezig is. Dat is wel wat veel vrouwen ontevreden maakt. Vrouwen worden veel gelukkiger als mannen wel interesse tonen", concludeert Noort.

Leren

Dat de man die empathie blijkbaar niet kan opbrengen en vrouwen nu eenmaal anders in elkaar zitten en dus vooral gericht zijn op hun omgeving, gelooft hij niet. "Evolutionair gezien is bij de man nooit echt een beroep gedaan op zijn inlevingsvermogen ten gunste van zijn vrouw, maar dat kan veranderen. Het kost mannen nu alleen wat meer moeite. Ze moeten het leren."

Huishoudelijke taken

Dat mannen denken een hoop goed te doen door praktische taken over te nemen, werkt volgens Noort niet. Uit het onderzoek blijkt wel dat de meeste vrouwen ontevreden zijn over de verdeling van de huishoudelijke taken, "maar daar gaat het in den aard niet om. Vrouwen worden niet gelukkiger als mannen zich bijvoorbeeld meer uitsloven in de keuken. Ze willen vooral psychologisch in de watten worden gelegd".