DEN HAAG - De fractieleiders Balkenende (CDA), Herben (LPF) en Zalm (VVD) hebben maandagmiddag voor het eerst inhoudelijk onderhandeld over een nieuw regeerakkoord. Ze hebben gesproken over het aanpakken van de bureaucratie bij de overheid, over morele thema's en over het financiële kader van het regeerakkoord.

Na afloop wilden ze geen inhoudelijke mededelingen doen. Wel zeiden Balkenende en Zalm dat de sfeer goed was. De CDA-leider gaf aan er nog geen bezuinigingslijstjes ter tafel waren gekomen. Bij de bespreking van de morele thema's had Balkenende bovendien een 'eenheid van gevoel' geproefd bij Zalm en Herben.

Informateur Donner kondigde eerder op de dag aan dat hij binnen een week de belangrijkste geschilpunten tussen de coalitiepartners op tafel wil hebben. Om daar duidelijkheid over te krijgen, werkt hij deze week de hele beleidsagenda af.

/NIEUWSDonner wil snel duidelijkheid over geschilpunten