DEN HAAG - Minister Hoogervorst van Volksgezondheid stelt 300.000 euro extra beschikbaar voor het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) onder allochtonen. Hij heeft dit woensdag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. De minister maakt zich zorgen over de toename van het aantal geslachtsziekten en HIV-besmettingen. Hij wil de bestrijding van de ziekten effectiever aanpakken.

Volgens Hoogervorst houden veel organisaties zich bezig met de bestrijding van de ziekten. Vaak weten ze van elkaar niet wat ze doen. Hierdoor doen ze werk dubbelop en laten ze op andere terreinen gaten vallen.

Infectie

Hoogervorst wil een duidelijke structuur aanbrengen waarbij het nieuwe Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een sturende rol krijgt. Het centrum krijgt ook de taak subsidies te verdelen. Soa Aids Nederland gaat zich in de nieuwe plannen bezighouden met de coördinatie van de verschillende bestrijdingsprogramma's.

Geslachtsziekten

Met name de geslachtsziekten syfilis en chlamydia zijn in de periode 2000-2003 toegenomen, net als het aantal HIV-infecties. HIV, het virus dat aids kan veroorzaken, komt daarbij steeds vaker voor na heteroseksuele contacten. HIV-besmetten lopen vaker geslachtsziekten op. Onderzoeken wijzen bovendien uit dat jongeren en homoseksuelen vaker onveilig vrijen.

Hoogervorst

Hoogervorst vraagt bijzondere aandacht voor de positie van allochtonen. Met name migranten uit Afrika (ten zuiden van de Sahara), de Cariben, Latijns-Amerika en Zuid-Oost-Azië vertonen volgens hem vaak risicovol gedrag in hun seksuele contacten. Dit terwijl er tot nu toe relatief weinig geld beschikbaar is voor voorlichtingsprogramma's voor deze groep.

De uitbreiding van de Europese Unie zorgt, naar de verwachting van de minister, voor de komst van meer alleenstaanden uit Oost-Europa, waardoor het aantal besmettingen zal toenemen. Hoogervorst stelt voor speciale preventieprogramma's voor migranten 300.000 euro beschikbaar. Dit bedrag haalt hij weg bij preventieprogramma's voor homomannen en jongeren.