DEN HAAG - De fractieleiders van CDA, LPF en VVD gaan maandagmiddag onder leiding van informateur Donner voor het eerst inhoudelijk praten over het vormen van een coalitie. De informateur wil binnen een week een overzicht van de belangrijkste geschilpunten tussen de drie partijen, zei hij maandag tijdens een persconferentie.

Aan het eind van de informatie moet er een strategisch beleidsdocument op tafel liggen, waarover in de Tweede Kamer kan worden gedebatteerd. Dat document moet de belangrijkste afspraken tusen de drie partijen bevatten.

Volgens Donner is het verschil van mening tussen de fracties over de aard van dit document minder groot dan vorige week in de media bleek. VVD-onderhandelaar Zalm verklaarde toen dat hij op alle punten waarover meningsverschillen zijn, gedetailleerde afspraken wil maken, terwijl CDA-onderhandelaar Balkenende alleen de hoofdlijnen wil vastleggen.

Donner zei dat die tegenstellingen aan de onderhandelingstafel 'minder scherp' zijn dan daarbuiten, al gaf hij toe dat er wat discussie is over wat hoofdpunten zijn.

Missie

De informateur is in elk geval zeer te spreken over de sfeer bij de besprekingen, die hij als 'goed en constructief' omschrijft. Het is zijn bedoeling de komende week tweemaal per dag te onderhandelen. Hoofdthema's zullen onderwerpen zijn als zorg, onderwijs, veiligheid en integratie.

Ook de financiële kant van het nieuwe regeerakkoord komt aan bod. Daarnaast is er discussie over de vraag wat de 'missie' van het nieuwe kabinet zal zijn. Over de totale duur van de informatieperiode wilde Donner geen uitspraken doen.