DEN HAAG - De waarschuwingssirenes die de bevolking bij rampen en grote incidenten moet alarmeren, zijn in veel gemeenten niet goed te horen. Bovendien is de techniek van het systeem erg kwetsbaar en weten veel Nederlanders niet wat te doen als ze de sirene horen.

Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Uit een evaluatie van het proefalarm van vorig jaar blijkt dat van de ongeveer 3800 sirenes er driehonderd niet functioneerden. In de grote drukke steden is het alarm ook slecht te horen door het achtergrondlawaai.

Verder blijkt dat in een groot aantal regio's en gemeenten helemaal niet bekend is of instellingen als scholen en bedrijven wel de juiste maatregelen treffen als de sirene gaat. Tot nu toe kregen de mensen de opdracht bij het horen van de sirene direct naar binnen te gaan, ramen en deuren te sluiten en de radio of televisie aan te zetten.

De Vries

Staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken wil onderzoeken of de gemeentes de sirene niet vaker dan een keer per jaar moeten testen. Verder wil het ministerie de informatievoorziening over het waarschuwingssysteem vergroten. De bevolking moet zich meer bewust worden van het alarm.

Momenteel worden al 250 sirenes extra geplaatst. Toch staan er volgens de VNG in de grote groeikernen nog onvoldoende. Volgend jaar krijgen ook de nieuwe Vinex-locaties de waarschuwingssystemen.

Geluid

Daarnaast wordt bekeken of het geluid van de sirene luider kan en of de zogeheten geluidskarakteristiek kan worden aangepast om het het signaal indringender te maken.

Op woensdag 5 juni worden de sirenes weer landelijke getest. De bredere campagne, die meer is gericht op bewustwording, staat voor volgend jaar op de agenda.