DEN HAAG - Vice-fractievoorzitter Hoogendijk van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) wil liever geen 'paarse ministers' in het nieuwe kabinet. Dat wil zeggen dat hij demissionaire VVD-ministers als Jorritsma, De Grave en Van Aartsen bij voorkeur niet wil terugzien in een coalitie van CDA, LPF en VVD. Hoogendijk maakte dat zondag duidelijk in het televisieprogramma Buitenhof.

Hoogendijk herhaalde het pleidooi van Pim Fortuyn voor een kernkabinet, dat in de plannen van de vice-fractievoorzitter bestaat uit acht ministers. Een aantal departementen en beleidsterreinen zou moeten worden samengevoegd, zoals verkeer en ruimte, kennis en cultuur, veiligheid en integratie, volksgezondheid en welzijn.

De ministers en staatssecretarissen op een departement zouden van dezelfde partij moeten zijn, vindt Hoogendijk. De LPF claimt ministers voor onderwijs, zorg en justitie. Hoogendijk vertelde dat hij met zijn plan informateur Donner ,,een beetje zenuwachtig'' heeft gemaakt. Die vreest dan namelijk voor een hele lange kabinetsformatie.

Volgens Hoogendijk, die zelf geen minister wil worden, staan de mensen in de rij om een ministerspost voor de LPF te gaan bekleden, maar als ze nog nooit belangstelling hebben getoond voor de Lijst maken ze geen kans. ,,Zaterdag belde iemand die zei een vliegbrevet te hebben en daarom wel minister van Verkeer te willen worden.''

Haat

Serieuze kandidaten zijn nog steeds strafpleiter G. Spong, die een aantal politici en journalisten heeft aangeklaagd voor het aanzetten tot haat tegen Pim Fortuyn, en in iets mindere mate ondernemer J. van den Nieuwenhuyzen, gaf Hoogendijk aan. Hij wil CDA-leider Balkenende als minister-president.