AMSTERDAM - Amsterdam wil binnen vijf jaar rekeningrijden invoeren. Het merendeel van de gemeenteraad stemde daarmee donderdag in. De tolheffing is volgens wethouder Van der Horst noodzakelijk en dringend nodig omdat de situatie op de weg in en om de hoofdstad voor 2010 dreigt af te stevenen op een 'verkeersinfarct'.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Het voorstel tot een zogenaamde dynamische heffing, waarbij voor het tijdstip en de plek waar de weggebruiker rijdt betaald moet worden, komt uit het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan. Het college vond een vaste heffing, die de VVD voorstelde, niet voldoende om de verkeersproblemen op te lossen.

Argumenten dat Amsterdam door de tolheffing een nadelige concurrentiepositie krijgt, wees de wethouder zonder pardon van de hand. Volgens hem is het dichtslibben van de wegen zoals dat nu gebeurt juist slecht voor de stad.

Drukte verminderen

Het college van burgemeester en wethouders wil met het prijsbeleid de automobilist niet beperken, maar juist de verkeersomstandigheden verbeteren. De heffing moet de drukte in de spits verminderen en kan worden gebruikt om noodzakelijke investeringen te doen in infrastructuur.

Volgens verladersorganisatie EVO is de Amsterdamse gemeenteraad buiten zijn boekje getreden. "Op dit moment bestaat er geen enkele wet in Nederland die gemeenten de bevoegdheid geeft om tol te heffen. In dit geval betreft het ook nog eens een rijksweg, waarover Amsterdam geen enkele zeggenschap heeft."Volgens de brancheorganisatie is het laatste wat Nederland nodig heeft "een lappendeken aan regionale heffingen", waarvan de bijdrage aan het oplossen van de fileproblematiek twijfelachtig is.