DEN HAAG - Het gladde asfalt op de randstedelijke snelwegen wordt binnenkort voorzien van een nieuwe laag. Dat gebeurt opnieuw met zoab oftewel zeer open asfaltbeton. Deze keer is het echter zoab van verbeterde kwaliteit, met steenslag met een hoger polijstgetal.

Rijkswaterstaat zei woensdag dat het omstreden gedeelte op de A12 (Utrecht-Den Haag) bij Zoetermeer het eerst aan de beurt is om een nieuwe laag te krijgen. Er komt zoab op dat normaal gesproken in bochten wordt gelegd, waar de belasting van het wegdek zwaarder is. Na de A12 volgen de andere gladde weggedeelten in de Randstad.

A12

Een ongeluk in oktober op de A12 bij Zoetermeer, waarbij veertig auto's betrokken waren en waardoor twaalf mensen gewond raakten, alarmeerde Rijkswaterstaat. Deze dienst bevestigde twaalf schadeclaims te hebben ontvangen. Als er een samenhang blijkt tussen de gladheid van het wegdek en de ongevallen, zal de overheid die claims honoreren. Over de hoogte van een eventuele vergoeding kan Rijkswaterstaat nog niets zeggen.

Snelle slijtage

Rijkswaterstaat controleert de kwaliteit van het wegdek maar bleek verrast door de onverwacht snelle slijtage van het zoab. Onderzoek liet zien dat alleen met zoab belegde gedeeltes op de zwaar belaste wegen in het westen glad gesleten waren.

Dit poreuze asfalt, dat regen lijkt op te nemen, heeft normaal gesproken een levensduur van zeven tot acht jaar. Dan treedt 'rafeling' op: de bovenlaag wordt grover en het wegdek gladder. Door de hoge verkeersintensiteit op sommige wegen kwam de sleet er op sommige weggedeelten veel sneller in. De slijtage is een nadeel dat mogelijk opgevangen kan worden door de verbeterde steenslag erin te verwerken. De keus voor het zeer open asfaltbeton was indertijd echter van harte: veel minder opspattend regenwater en veel minder geluid.

Rijkswaterstaat onderzoekt nog wat precies de oorzaak van de snelle slijtage is. Dat onderzoek wil de dienst voor het eind van dit jaar afronden.

Wegenonderhoud

De roep onder de wegenbouwers wordt ondertussen luider om wegenonderhoud helemaal anders aan te pakken. Nu gunt Rijkswaterstaat het werk meestal aan de aannemer met de laagste prijs. De bedrijven zien liever een contract waarin ze voor een langere periode de veiligheid en doorstroming op het contractdeel garanderen. De Verenigde Infrastructuur Aannemers in Nederland (Vianed) denkt dan betere kwaliteit te kunnen bieden.

De manier waarop het nu gebeurt, vinden de aannemers ouderwets. Als de wegbeheerder in de nieuwe opzet niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, krijgt hij een boete. Als de onderneming beter presteert dan afgesproken, kan daar een bonus tegenover staan. In veel landen wordt deze methode al toegepast.