DEN HAAG - Fractievoorzitter Herben van de LPF wil dat zijn partij in een kabinet met CDA en VVD vijf ministersposten krijgt. Herben zegt dat zaterdag in een vraaggesprek met de Volkskrant. Justitie, Onderwijs en Volksgezondheid wil hij graag in de wacht slepen.

Herben verwacht dat CDA, LPF en VVD ieder vijf ministers zullen leveren. "De VVD moet goed worden bedeeld. Het verschil tussen onze 26 zetels en de 24 van de VVD is niet groot. Het CDA is de grootste, maar heeft niet de meerderheid en kan ons zijn wil niet opleggen. Het premierschap weegt zeker zo zwaar als twee ministersposten."

Herben wil mee beslissen over wie het CDA als minister-president naar voren schuift. Hij heeft voorkeur voor Balkenende. "Ik heb in hem een absoluut vertrouwen", aldus Herben. "Als je de boeken van Pim en Balkenende naast elkaar legt, zie je dat ze over heel veel dingen hetzelfde denken."