DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft de motie van D66 om artikel 147 in het Wetboek van Strafrecht over godslastering te heroverwegen, verworpen. De VVD, de LPF en de onafhankelijke Kamerleden Wilders en Lazrak steunden de motie. Bij de VVD stemde Kamervoorzitter Weisglas niet mee en bij de LPF was dat Kamerlid Van den Brink.

De PvdA, SP en GroenLinks stelden in een stemverklaring dat zij net als D66 eveneens tegen de handhaving en zeker tegen een verscherping van het artikel zijn. Ze vinden dat iedereen in dezelfde mate wettelijke bescherming moet genieten. Toch stemden de fracties tegen, vooral omdat de discussie nu niet goed is gevoerd en het tijdstip van deze motie onjuist is.

Verkeerd signaal

Ook het kabinet had al aangegeven niet gelukkig te zijn met het moment, omdat het een verkeerd signaal kan geven aan gelovigen. Minister Donner van Justitie haalde zich de toorn van D66 op zijn hals, omdat hij juist artikel 147 wil oppoetsen. Hij stelde dat er een breed onderzoek is naar juridische instrumenten om belediging, haat zaaien en godslastering te kunnen aanpakken.

Consequent

De voorstemmers van de motie vinden dat andere artikelen in het strafrecht godslastering ook voldoende kunnen bestrijden. D66 vindt dat geen onderscheid moet worden gemaakt tussen gelovigen en niet-gelovigen. De partij weigerde de motie terug te trekken. Ze had die al afgezwakt en wilde consequent blijven.