DEN HAAG - Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) moet zo snel mogelijk de wetgeving rondom luchtverfrissers aanpassen. Dat heeft de Consumentenbond dinsdag gezegd.

Uit onderzoek van de koepelorganisatie van consumentenbonden in Europa is gebleken dat luchtverfrissers vaak hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevatten. Door mazen in de huidige wetgeving hoeven fabrikanten de samenstelling van hun producten niet aan te passen en zijn ze niet strafbaar, aldus een woordvoerster van de Consumentenbond.

Verstuivers

De onderzoekers hebben 76 producten onderzocht van Airwick, Breeze, Ambi Pur, Fresh Air en een aantal huismerken. Het gaat om onder meer spuitbussen, verstuivers, gels, elektrische verstuivers, geurkaarsen, etherische oliën en wierrook.

Kankerverwekkend

In de helft van de producten zitten kankerverwekkende stoffen die te vergelijken zijn met hoge concentraties uitlaatgassen. Tweederde van de geteste luchtverfrissers bevat stoffen, die verdacht kankerverwekkend zijn, maar waarvan dat nog niet is bewezen. De producten bevatten allemaal stoffen die irritatie van de luchtwegen en slijmvliezen kunnen veroorzaken. Vooral de etherische oliën en de wierook komen slecht uit de bus, aldus de woordvoerster.

Behalve een goede Europese wetgeving pleit de Consumentenbond voor etiquetten op de luchtverfrissers die waarschuwen voor de mogelijke effecten. Ook gaat de bond de fabrikanten verzoeken de schadelijke stoffen weg te laten.

Ondertussen adviseert de bond mensen met luchtwegklachten en babies luchtverfrissers te vermijden. "Het is beter om frisse lucht te krijgen door de ramen te openen en fruit, bloemen en planten in huis te zetten", aldus de zegsvrouwe van de bond.