DEN HAAG - Terrorisme, drugshandel, mensenhandel- en smokkel, vuurwapens en explosieven en witwassen. Dat zijn de speerpunten van het kabinet voor de aanpak van de georganiseerde misdaad. De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) hebben dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven.

De bewindslieden hebben een keuze gemaakt uit de lijst van 25 verschijnselen uit het dreigingsbeeld van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit is speciale aandacht voor de ICT-aspecten en de internationale, logistieke invalshoek.