UTRECHT - Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) constateert dat aangehouden voetbalsupporters in te weinig gevallen daadwerkelijk gestraft worden. In het jaarverslag over vorig seizoen stelt het CIV dat de politie relatief veel zaken heeft moeten seponeren, vaak omdat de bewijslast tegen het betreffende individu niet rond te krijgen was.

In totaal hield de politie in de jaargang 2003/2004 1837 supporters aan, 190 meer dan een jaar eerder. In 912 gevallen ging het om openlijke geweldpleging. In 36 procent van alle aanhoudingen werd de zaak geseponeerd. Vorig jaar was dat percentage nog 22. Bij 41 procent leidde het afgelopen seizoen tot een proces verbaal.

Overigens is 13 procent van deze 1837 zaken nog in behandeling. In verhouding, stelt het CIV, worden over de afgelopen vier jaar steeds minder processen-verbaal opgemaakt en wordt steeds vaker geseponeerd.

Aanhoudingen

Volgens het CIV zijn er twee voorname oorzaken van de vele sepots. Ten eerste zijn er veel grootschalige aanhoudingen, waarna het moeilijk is bewijs rond te krijgen voor elk individu. Ten tweede is er volgens het CIV bij de politie te weinig capaciteit om na de aanhoudingen onderzoek in te stellen naar de gedragingen van de afzonderlijke supporters.

Werkstraf

Zaken die voor de rechter komen, worden dit jaar vaker beslecht met het opleggen van een werkstraf. Rechters grepen voorheen meer naar de sanctie van een boete. Twee seizoenen geleden kreeg 30 procent een boete en 30 procent een taak- of werkstraf. In de afgelopen jaargang was het boetepercentage nog maar 17, terwijl de taak- en werkstraffen bijna 32 procent bedroegen.

Het CIV constateert in haar jaarverslag dat er afgelopen seizoen 'praktisch niet werd opgetreden' tegen kwetsende spreekkoren, een veelbesproken onderwerp in het huidige seizoen. Er werden voor spreekkoren of discriminerende uitingen veel minder mensen opgepakt dan een jaar eerder: 14 tegenover 38 in 2002/2003.

KNVB

De voetbalbond KNVB blijkt afgelopen jaargang minder stadionverboden te hebben opgelegd. Van de 1837 aangehouden lieden hebben er 805 een civiel stadionverbod van de KNVB gekregen. In september van dit jaar golden er voor 971 personen stadionverboden, inclusief die in eerdere seizoenen waren opgelegd. Een jaar eerder lag het aantal op het meetmoment veel hoger, namelijk op 1371.

Stadionverboden

De forse daling van het aantal 'actieve' stadionverboden zou normaal gesproken een positieve constatering moeten zijn, maar het CIV meent dat dat in dit geval niet zo is. Het probleem schuilt volgens het CIV in de standaardvoorwaarden van de KNVB. Daarin staat dat een vergrijp van een supporter 'voetbalgerelateerd' moet zijn. Anders kan de bond hem of haar geen stadionverbod geven.