DEN HAAG - Een groep van kinderartsen, kinderrechters, hoogleraren en hulpverleners uit de jeugdzorg wil dat er een parlementair onderzoek komt naar de jeugdzorg in Nederland. Dat stellen zij in het manifest Geheim Geweld dat dinsdag aan leden van de Tweede Kamer wordt gepresenteerd.

In het manifest staat ook dat er een landelijke invoering moet komen van een verplichte meldcode voor alle beroepsgroepen die met kinderen te maken hebben. Bovendien wil de initiatiefgroep die het manifest opstelde dat de overheid voorwaarden schept voor een verantwoord ouderschap. "Opvoedingsondersteuning en opvoedhulp moeten voor alle ouders vanzelfsprekend en mogelijk worden", zo staat in het stuk.

Geheim Geweld

De publieke omroepen hadden afgelopen week uitgeroepen tot de week van de kindermishandeling. Op radio en televisie werd het zogenoemde Geheim Geweld van diverse kanten belicht.

Geheim Geweld is een initiatief van programmamakers Har Tortike en Carla Boos. Zij zijn naast hun televisiewerk actief in de jeugdhulpverlening en zeggen voortdurend geconfronteerd te worden met onwetendheid over de ernst van het probleem.

Sterfte

In Nederland worden naar schatting jaarlijks 80.000 kinderen mishandeld. Het gaat niet alleen om een pedagogische tik, maar om systematische mishandeling over een langere tijd. Elke week sterft een kind door kindermishandeling.