BAGDAD - De Iraakse verkiezingen voor een overgangsparlement worden 30 januari gehouden. Een woordvoerder van de instantie die is belast met de volksraadpleging, de Electorale Commissie, heeft dit zondag bekendgemaakt.

Het overgangsparlement moet met name een nieuwe grondwet opstellen die in een referendum aan het electoraat zal worden voorgelegd.

De verkiezingsplannen in Irak voorzien vervolgens eind volgend jaar in nieuwe parlementsverkiezingen voor een 'echt' parlement op basis van de grondwet.

Soennieten

De sjiitische meerderheid in het land staat erop dat de door de Amerikanen aangestelde autoriteiten in Bagdad zich aan het voorgestelde tijdschema voor verkiezingen houden. Veel soennieten willen uitstel omdat ze vooral in gebieden wonen waar nog steeds hevig wordt gevochten.