SOESTERBERG - Imams in ons land moeten zo snel mogelijk Nederlands leren. Tijdens een bijeenkomst van vijftig imams over de vrijheid van meningsuiting zei minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zaterdag in Soesterberg dat ze over een jaar de discussie met hen wil voortzetten, maar dan in het Nederlands.

Ook pleitte ze voor een Nederlandse imamopleiding, die breder is dan een Nederlandstalige. Het gaat om grondige kennis van de samenleving, ook van de posities van jongeren, vrouwen en homoseksuelen. "We moeten met elkaar de radicale elementen isoleren en elimineren'', zei Verdonk, "en met alle fatsoenlijke mensen in Nederland een vuist maken''.

Aboutaleb

De Amsterdamse wethouder Aboutaleb (Integratie) voegde eraan toe dat er ook actief moet worden opgetreden tegen discriminatie. "We moeten zowel tegen extremisme als tegen uitsluiting strijden.'' Verdonk zag, vergeleken met enige tijd geleden, een verschil in de houding van de moslimorganisaties.

Die nemen nu hun verantwoordelijkheid en gaan de dialoog aan. Dat is keihard nodig, aldus de minister. De imams kunnen volgens haar een brugfunctie vervullen tussen de moslims en de bredere samenleving. In hun preken kunnen ze oplossingen aandragen voor de dagelijkse problemen van de gelovigen, aldus de minister.

Alles bespreken

Aboutaleb drong er bij de imams op aan binnen de moskee alle moeilijke onderwerpen te bespreken. "Als we dat zelf niet doen, zullen buitenstaanders ons keihard aanpakken. We moeten het debat op het scherpst van de snede voeren.'' Hij hield de imams ook voor goed op hun woorden te letten. "Wees bewust van het effect van wat u zegt.''

De Amsterdamse wethouder beëindigde zijn toespraak met een oproep tot de imams, eerst in het Arabisch en vervolgens in het Nederlands. "U moet vasthouden aan de hoogste waarden van menselijkheid. Dat wil zeggen: vergevingsgezindheid, dialoog en respect. Moslims moeten een volk van het midden zijn en niet van extremisme en controverse. U moet ambassadeurs van het goede zijn, die oproepen tot een veilige samenleving.''