DEN HAAG - De campagne van het ministerie van Justitie om nieuw personeel te werven voor het bureau van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is zaterdag begonnen.

In verscheidene dagbladen staan paginagrote advertenties. Justitie wil extern enkele tientallen mensen werven om "enerzijds terroristische aanslagen te voorkomen en anderzijds de schade bij aanslagen die onverhoopt toch worden gepleegd, te beperken'', staat in de advertentie.

Joustra

De nieuwe organisatie wordt de ambtelijke spin in het web van de terreurbestrijding. In de advertentie staat: "De toenemende dreiging maakt een steeds scherpere samenwerking tussen de vele regionale en landelijke terrorismebestrijders noodzakelijk.'' Sinds april is de tijdelijke coördinator T. Joustra bezig om te bereiken dat de departementen van Justitie en Binnenlandse Zaken en andere betrokken diensten in de strijd tegen terreur goed samenwerken.

Justitie is voor het antiterreurbureau op zoek naar beleidsmakers voor de directie beleid en strategie en beveiliging burgerluchtvaart.

Ook zijn er analisten voor de directie kennis en analyse nodig en wordt er gezocht naar medewerkers voor de directie regie. Justitie zoekt ook beleidsmedewerkers voor het bureau NCTb. Het nieuwe bureau moet begin volgende jaar operationeel zijn.