DEN HAAG - De discussie binnen het kabinet over het al dan niet aanscherpen van de aanpak van godslastering is "een bedrijfsongevalletje". Premier Balkenende is er niet gelukkig mee, maar respecteert de verschillende opvattingen die binnen het kabinet hierover leven. De eenheid van beleid komt er niet door in gevaar.

Balkenende zei dat vrijdag na afloop van de ministerraad. De afgelopen week lieten de ministers Donner (CDA), Verdonk (VVD) en De Graaf (D66) duidelijk blijken dat zij verschillende opvattingen hebben over de aanpak van godslastering.

Gezag

De premier heeft zijn gezag moeten laten gelden om de bewindslieden weer op één lijn te krijgen, onder andere door telefoontjes en een gesprek op het Torentje begin van de week. "Te veel ruis is natuurlijk nooit plezierig", zei Balkenende over zijn interventie, maar hij is ook weer niet van plan om bewindspersonen voor elk interview in te fluisteren wat ze moeten zeggen.

"Als ouder heb je ook wel eens dat een kind niet luistert. Dat wil nog niet zeggen dat je uit de ouderlijke macht ontzet moet worden."

Verder zei de minister-president dat hij de oproep van PvdA-leider Bos om de discussie even te laten rusten, steunt. Bos wil aanhouding van de motie die D66 heeft ingediend om een wetsartikel te schrappen dat godslastering apart strafbaar stelt.

Donner

De PvdA-leider volgt daarmee het advies dat minister Donner (Justitie) eerder deze week over die motie heeft gegeven en dat is volgens Balkenende wel zo verstandig. De motie in stemming brengen zou "polariserend" kunnen werken. "Laten we alsjeblieft dit onderwerp met wijsheid tegemoet treden."

Het is echter aan de Tweede Kamer om dat te beslissen. Balkenende wil zich er verder niet mee bemoeien. Hij wilde ook niet ingaan op de vraag wat het kabinet met de motie gaat doen als die toch in stemming wordt gebracht en aangenomen.