DEN HAAG - De regeringspartijen CDA en VVD willen dat werknemers de levensloopregeling ook kunnen gebruiken om een inkomensachteruitgang op te vangen en niet alleen voor verlofsparen. Op die manier kunnen ouderen volgens hen makkelijker een stapje terugdoen, wanneer ze bijvoorbeeld in deeltijd gaan werken of naar een minder zware functie overstappen (demotie).

Daartoe hebben de Tweede-Kamerleden Verburg (CDA) en De Vries (VVD) vrijdag een wijzigingsvoorstel ingediend tijdens de behandeling van de wet voor de introductie van de levensloopregeling.

De verlofspaarregeling moet straks in de plaats komen van de VUT en het prepensioen. Het kabinet wil de fiscale aftrek van de premies voor VUT- en prepensioen in 2006 schrappen. Daarmee wil het het gebruik van die regelingen ontmoedigen, zodat werknemers langer aan de slag blijven.

Inkomensachteruitgang

Demotie en deeltijdpensioen zijn veelgenoemde instrumenten om ouderen langer aan het werk te houden. De inkomensachteruitgang schrikt mensen echter nogal eens af om daaraan mee te werken. D66-Kamerlid Bakker toonde zich geïnteresseerd in het wijzigingsvoostel van de VVD en het CDA. Hij vroeg zich wel af of daarmee niet de deur wordt opengezet dat mensen straks ook moeten sparen voor inkomensachteruitgang door werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Verder gaven de VVD en het CDA aan erop tegen te zijn dat werknemers straks hun opgebouwde prepensioenrechten zomaar kunnen innen. Beide partijen vinden dat vroegpensioengelden alleen mogen worden afgekocht om die over te hevelen naar het ouderdomspensioen of de levensloopregeling.