DEN HAAG - Het kabinet moet meer eenheid uitstralen, beter luisteren naar de bevolking en vooral daadkracht tonen. Daarbij past het niet dat ministers elkaar publiekelijk tegenspreken. Dat staat in een advies van communicatie-adviseurs van een aantal departementen dat het kabinet vrijdag bespreekt.

Het stuk, getiteld Bruggen bouwen en grenzen stellen, zou volgens ingewijden als leidraad moeten dienen voor bewindslieden bij het tegengaan van de huidige onrust in de samenleving.

Afstemmen toespraken

Een van de concrete zaken die eruit naar voren komt, is bijvoorbeeld het beter afstemmen van toespraken van de meest betrokken ministers, die van Binnenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs, Volksgezondheid en Algemene Zaken. Daar is vorige week al mee begonnen. Desondanks spraken de afgelopen dagen verscheidene ministers elkaar tegen over het wetsartikel dat smalende godslastering strafbaar stelt.

De adviseurs bevelen in de notitie verder aan termen als oorlog of vijand niet meer te gebruiken. Vice-premier Zalm sprak eerder over de oorlog tegen het moslimextremisme. Daarnaast geven ze aan goed in het oog te houden om autochtonen en allochtonen gelijk te behandelen en te benaderen.

Debat

GroenLinks-fractieleider Halsema wil volgende week in de Tweede Kamer een debat met premier Balkenende over het advies. Ze zal dat donderdag aanvragen.

Halsema waardeert de intenties tot meer eenheid, maar ze wil van Balkenende horen wat de ministers precies gaan doen. De afgelopen dagen was er weinig eenheid te bespeuren, aldus Halsema. Ze wijst er bovendien op dat ook het vertrouwelijke advies al weer is uitgelekt.