DOETINCHEM - De bodem langs de Nederlandse kust daalt tot 40 centimeter per eeuw. Dat blijkt uit onderzoek dat het Haarlemse milieutechnische bureau GeoConsult uitvoerde in samenwerking met de vakgroep Ingenieurs Geologie van de TU Delft. Omdat die bodemdaling samen kan vallen met een stijging van de zeespiegel door het broeikaseffect, waarschuwt het bureau voor "dramatische gevolgen voor de veiligheid en de stabiliteit van de kust in de komende eeuw."

GeoConsult heeft de resultaten van het onderzoek naar buiten gebracht in de editie van het vakblad van civiel- en milieutechniek Land+Water die deze week uitkomt. Het onderzoek is gericht op bodemdaling door natuurlijke oorzaken zoals inklinking van dieper gelegen kleilagen of bewegingen van de harde aardkorst.

Gevaar

"Onderzoek toont aan dat vooral in het noorden en westen van het land lokaal met grote snelheden van bodemdaling rekening moet worden gehouden van circa 20 centimeter per eeuw en langs de Hollandse kust mogelijk tot 40 centimeter per eeuw", stelt F. Schokking van GeoConsult in het blad. Omdat volgens modellen in diezelfde periode de zeespiegel door het broeikaseffect ook nog eens met ongeveer 40 centimeter kan stijgen, zou hierdoor groot gevaar voor overstromingen kunnen ontstaan.

Aanpassing zeewering

Hoewel Schokking benadrukt dat de stijging van de waterspiegel door het broeikaseffect nog niet is bewezen, pleit hij voor aanpassing van de zeewering. "Als zowel de maximale bodemdaling als de verwachte zeespiegelstijging tegelijkertijd optreden, is het niet meer mogelijk de stabiliteit van de kust met jaarlijkse maatregelen te verzekeren en is de veiligheid tegen overstromingen zonder verdergaande ingrepen niet meer gewaarborgd." Hij pleit onder meer voor versnelde uitvoering van plannen voor versterking van dijken en stormvloedkeringen.