DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat structurele maatregelen nemen om de opvang en begeleiding van bedreigde en geïntimideerde medewerkers te verbeteren. Dat heeft de top van het OM besloten naar aanleiding van een omvangrijk onderzoek onder medewerkers.

Het OM wil niet dat bedreigingen en intimidaties gezien worden als iets dat bij het werk hoort. In samenspraak met de Arbeidsinspectie zal het een protocol opstellen waarin de begeleiding en opvang in de diverse stadia van een incident worden geregeld.

Het onderzoek omvatte onder meer een enquête onder circa 1300 medewerkers. Daaruit blijkt dat jaarlijks ongeveer 1 procent wordt bedreigd en geïntimideerd.