BAKOE - Paus Johannes Paulus II heeft donderdag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe een mis opgedragen. De zeer zwak ogende 82-jarige kerkleider slaagde er niet in de hele preek zelf voor te lezen. Hij zat diep gebogen in zijn stoel. Hij sprak langzaam en met bevende stem.

In de voorgelezen tekst stond: "Met de kerk en in de kerk klopt het hart van de paus." Waarnemers zien daarin een nieuwe ontkenning van alle speculaties over een mogelijk aftreden van de paus.

Honderden rooms-katholieken, ook uit buurlanden van Azerbeidzjan, orthodoxe christenen en vele moslims waren naar de sporthal gekomen waar de mis werd gehouden. In het voornamelijk door moslims bevolkte Azerbeidzjan wonen maar 120 katholieken.

Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk herinnerde in zijn preek aan de religieuze vervolgingen tijdens het Sovjetbewind in Azerbeidzjan. "Broeders en zusters, u heeft gezien dat uw godsdienst werd bespot als louter bijgeloof. U werd beschouwd als tweederangsburgers en op vele manieren vernederd en verwaarloosd", aldus de paus.

Aan het begin van de mis deed zich een incident voor. Een geestelijk verwarde man op krukken wist de paus tot op enkele meters afstand te naderen. Veiligheidsbeambten konden hem wegduwen. Later heette het dat het ging om een Azerbeidzjaanse vluchteling uit het naburige Armenië. Beide landen zijn sinds lange tijd met elkaar in conflict. De onbekende man had een brief in zijn hand die hij kennelijk aan de paus wilde overhandigen. De kerkvorst had na de viering een korte ontmoeting met vertegenwoordigers van moslims en joden. Hij reist donderdagmiddag naar de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Het belangrijkste thema van zijn bezoek aan Bulgarije is de toenadering tussen rooms-katholieken en orthodoxe christenen. In het land behoort 84 procent van de bevolking tot de Orthodoxe Kerk.